การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว                             ชื่อ  นางสาวสุพัตรา    ทานะกาศ    ชื่อเล่น  ปุ๋ม
                                    เกิดวันที่  31  มีนาคม  พ.ศ.  2537
                             คณะครุศาสตร์    สาขาการประถมศึกษา   หมู่  3
                                        รหัสนักศึกษา  554188086
                                            อาหารที่ชอบ  ต้มยำกุ้ง
                                         เครื่องดื่มที่ชอบ   น้ำผลไม้
                                        งานอดิเรก  อ่านหนังสือ ดูทีวี
                                      บ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น